2017 Gegužės 16

Medelių baltinimas – apsauga nuo žievės pažeidimų

Vėlyvas ruduo – vienas iš tamsiausių metų laikų. Dienos trumpėja, natūralios saulės šviesos lieka labai mažai. Tokiu metu ypatingai blogėja kambarinių augalų auginimo sąlygos, nes sulėtėja jų medžiagų apykaita ir augalams tenka naudoti maisto medžiagas, kurios buvo sukauptos vasaros metu.

Medelių baltinimas – apsauga nuo žievės pažeidimų

V?lyvas ruduo ? vienas i? tamsiausi? met? laik?. Dienos trump?ja, nat?ralios saul?s ?viesos lieka labai ma?ai. Tokiu metu ypatingai blog?ja kambarini? augal? auginimo s?lygos, nes sul?t?ja j? med?iag? apykaita ir augalams tenka naudoti maisto med?iagas, kurios buvo sukauptos vasaros metu.